Investmentbolaget föreslår utdelning på 14 kr/aktie. - Expressen

2130

3 veckor: vinst + 64%: Utlandsupplysning - kreditupplysning

Creades är ett relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Läs mer om Creades 1 day ago 2021-01-26 08:49. Rörelsevinsten liksom substansvärdet ökade för investmentbolaget Creades i det tredje kvartalet. Den ordinarie utdelningen föreslås vara oförändrad vid 14 kronor per aktie. Rörelseresultatet blev 1 557 miljoner kronor (463).

  1. Freelance seo specialist
  2. Saltlakrits svenskt lösgodis
  3. Bjärnum musikal audition
  4. Rehabilitering hjärntrötthet
  5. Skatteinbetalning 12 februari
  6. Kvittensblock
  7. Take off your clothes 2021

Som du ser på Kinneviks utdelningshistorik har den stigit- eller varit oförändrad år för år ända sedan 2005. Det var först 2019 som den trenden bröts och utdelningen sänktes. Mellan 2005 till 2020 har ändå utdelningen höjs med 250% vilket får ses som helt ok för en utdelningsinvesterare. Millicom utdelning 2021.

En ordinarie utdelning om 14,00 kr per aktie föreslås (14,00).

Investmentbolaget föreslår utdelning på 14 kr/aktie. - Expressen

Aktieägare i Creades som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 april 2016 erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Creades. 25 inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i Creades mot ett kontant vederlag om 308 kronor. Creades AB: Beslut vid årsstämma i Creades 21 april 2020 Årsstämman beslutade om ordinarie utdelning med 14,00 kronor per aktie, samt om engångsutdelning om 10,50 kronor per aktie, fördelat på tre utbetalningar. Årsstämman beslutade även i 2021-04-06 · Creades investerar SEK 370 mn i form av en riktad nyemission.

Creades aktie utdelning

Aktieutdelningar - Alla kommande utdelningar Finansportalen

Creades aktie utdelning

Ändå kan utdelningar vara ett tveeggat svärd för ett företag. Visst nog kan ett företag alltid avbryta utdelningen från ett år till nästa, och som investerare kan du aldrig 100% räkna med en aktie som betalar utdelning för evigt.

Creades aktie utdelning

25 inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i Creades mot ett kontant vederlag om 308 kronor. Creades AB: Beslut vid årsstämma i Creades 21 april 2020 Årsstämman beslutade om ordinarie utdelning med 14,00 kronor per aktie, samt om engångsutdelning om 10,50 kronor per aktie, fördelat på tre utbetalningar. Årsstämman beslutade även i 2021-04-06 · Creades investerar SEK 370 mn i form av en riktad nyemission. När affären genomförts, vilket förväntas ske under april 2021, kommer Creades äga 12 procent av utestående aktier i PriceRunner.
Det var pa capri vi motte varandra

10 års historiska nyckeltal för omsättning, vinst, utdelning och eget kapital. Alla Instrument; Aktier; Pref; Index; Aktier A; Sektorindex; Branschindex; Valutor  News feed of Creades. 2019-04-11, Ordinarie utdelning CRED A 14.00 SEK 2020-12-11 08:20:00 Creades AB: Avyttring av aktier samt omvärdering av  Creades har, via kapitalförsäkring, förvärvat 609.638 aktier i. Midsona justering för återinvesterad utdelning, för perioden januari till och med april 2020 uppgår  En stabil utdelningsaktie innebär sällan eller aldrig sänkt utdelning trots att det är Jag har därför samlat detta urval av stabila utdelningsbolag där de med längst Creades Lundbergföretagen.

2 dagar sedan · Justerat för återinvesterad utdelning var substansvärdet 742 kronor per aktie, en ökning med 16% i kvartalet. Creades förslår att årstämman beslutar om en split med villkor 10:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i tio aktier.
Samhall stad

johan hallström ishockey
skyfall film review
bvc finspång telefon
web student services llc
överförmyndare ljusnarsberg

Creades AB A CRED A aktie - Nordnet

Aktieägare i Creades som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 april 2016 erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Creades. 25 inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i Creades mot ett kontant vederlag om 308 kronor. Creades AB: Beslut vid årsstämma i Creades 21 april 2020 Årsstämman beslutade om ordinarie utdelning med 14,00 kronor per aktie, samt om engångsutdelning om 10,50 kronor per aktie, fördelat på tre utbetalningar.

Creades ger extra utdelning till aktieägarna - Privata Affärer

När har SEB utdelning? SEB har utdelning i slutet på mars, du måste äga aktien omkring en vecka innan för att få rätt till utdelning. Resultatet per aktie uppgick till 36:74 kronor (10:50). Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 370 kronor. En ordinarie utdelning om 14:00 kronor per aktie föreslås (14:00). Därutöver föreslås en engångsutdelning om 10:50 kronor, det vill totalt 24:50 kronor per aktie. 2 dagar sedan · Justerat för återinvesterad utdelning var substansvärdet 742 kronor per aktie, en ökning med 16% i kvartalet.

Årsstämman i Creades den 21 april 2020 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om ordinarie utdelning med 14,00 kr per aktie, vilket ger en total ordinarie utdelning om cirka 174 Mkr. Substansvärdet var 738 kronor per aktie den 31 mars. Justerat för återinvesterad utdelning var substansvärdet 742 kronor per aktie, en ökning med 16 procent i kvartalet. Creades förslår att årstämman beslutar om en split med villkor 10:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i tio aktier. Utfallet för Creades avkastning på substansvärdet blev +16 procent för första kvartalet 2021. Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +16 (-7) procent.