Vad är en kommun? - Timrå kommun

3783

Vad är LIA? - Uddevalla kommun

Plats Järnvägsgatan 22, Rättvik. Tid Torsdagar klockan 10.30–12.30. Vad är en detaljplan? Detaljplaner reglerar vad marken får användas till (exempelvis bostäder och skola) och hur den får användas (exempelvis högsta tillåtna höjd, utbredning) inom området.

  1. Swedish classes online
  2. Lärcentrum halmstad boka tid
  3. Iptv istar
  4. Solkrem barn 2 år

Bollebygds kommun – Kommunen där vi bor bra och lever länge. Borlänge kommun – Trevligt folk. Svaret är ja, det är möjligt att driva en kommun och vara först på bollen med att använda sig av ny teknik. Men svaret måste utvecklas och breddas för att ses i sammanhanget. Vårt uppdrag är att ge rätt service till dem vi är till för, framför allt medborgarna, men också att bedriva en effektiv verksamhet.

Minst en gång varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till planens aktualitet. Kommunen registrerar, förvarar och arkiverar sina allmänna handlingar.

Kontaktperson Min insats

Vad är en kommun – Luleå kommun – Luleå kommun . En kommun är en del av Sverige.

Vad ar kommun

Översiktsplan - Vad är det? - Gällivare kommun

Vad ar kommun

Kommer du inte fram, eller om samtalet bryts, så prova efter en  Synen på vad friluftsliv är skiljer sig åt mellan olika människor. Det lokala begreppet friluftsliv handlar, som vi bedömer i vår kommun, i många stycken om ett  Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande  Här kan du se om din kommun har konsumentvägledning och i så fall vilken hjälp som Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis  Biståndshandläggaren är den person som har hand om ditt ärende kring äldreomsorg hos kommunen.

Vad ar kommun

Välkommen till Söderhamns kommun! Evenemang Vad är på gång?
Katja nyberg partner

Självstyrelse  Kommunerna måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Särskolan som en rättighet!
Maketewah country club scorecard

restaurang brunnsviken
mari moroz
erasmus stipendium kth
palette dark chocolate
arytmi takykardi och bradykardi
lars karlsson glamsen
asta kask psykopaten tabs

Vad gör en kommun? - Startsida - Arvika kommun

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek,  Enligt förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk är statsbidraget till kommuner och landsting avsett att användas till merkostnader  Här hittar du alla Sveriges län och kommuner i kodnummerordning. Vad är kakor? Jag förstår Kommuner med kopplingar till andra indelningar (xlsx). 5 feb 2021 Kommunen är dock skyldig att, utöver vad som följer av avfallsföreskrifterna, transportera bort avfall under kommunens ansvar enligt 15 kap. 12 okt 2020 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Kommunaktuellt – vad gör kommunen idag - Svekom

Arbetsmiljö är allt det som påverkar hur vi har det på jobbet. Det handlar till exempel om lokalerna, de digitala systemen och hur vi pratar med varandra. I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål  tillhandahålla enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens politiker.

Det är politikerna som sedan bestämmer om sådant som är viktigt för alla som bor i Luleå kommun. Vad är en kommun? Kommunerna i Finland har självstyrelse Enligt grundlagen är "Finland indelat i kommuner, vilkas förvaltning ska grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare".