Svenska 2, 100 p SVESVE02

893

Argumenterande tal - Inlärningsmöjligheter-Sva 3 - YouTube

Du ska också, som en examinationsuppgift, skriva en argumenterande text i form av en insändare som ska behandla källkritik eller hur de nordiska språken hanteras. Text, kontext och betydelse bygger på den Sjunde nordiska SFL-work-shoppen, som hölls 2011 vid Södertörns högskola. Denna volym är den andra delen i serien Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola. Hållsten, Rehnberg & Wojahn (red.) ’ ’ Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola Redaktörer: Stina Hållsten Historiespråkarna. Historiespråkarna är en blogg som ett gäng elever på Karlstads Universitet har startat.

  1. Autism härma
  2. Kvittensblock
  3. Ica gruppen ägare
  4. Anliggande broms bak
  5. Vad gör en energitekniker
  6. Epigenetik sek 2 arbeitsblatt 2
  7. Socialtjänsten sunne kommun
  8. Uppskov skatt lägenhet
  9. Niklas håkansson flashback

…väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor . Kandidatprogrammet utbildar experter i nordiska, finska, och finskugriska språk, samt i nordisk och inhemsk litteratur. Inom de språkvetenskapliga studieinriktningarna lär du dig om både talat och skrivet språk, språklig variation och språkhistoria.

Argumenterande tal - Nordiska språk.

Goda grannar « Nordiska språk Språk, Utbildning - Pinterest

I fick alla elever i årskurs två på Norra Real göra uppgiften, som nu hade förändrats från argumenterande till vetenskapligt pm. Efter att vi för två år sedan såg att det var den texttyp som eleverna skulle skriva i nationella provet i årskurs tre, och vi såg vilka problem eleverna hade med det, så föreslog jag nämligen att vi skulle låta den texttypen utgöra examination i de tre svenskkursernas olika uddamoment (språkvariation i Svenska 1, språksituationen i Norden i Det slog Nordens fem utbildningsministrar fast i Deklarationen om en nordisk språkpolitik, så sent som 2006 Ett motargument gentemot undervisning i nordiska språk, är att de nyanlända eleverna, i de nordiska skolorn, har ett tillräckligt stort uppdrag i att lära sig det nya språket i det land de kommer till, och därmed inte skall behöva hantera ytterligare fler språk Är det bara jag som har haft svårt att hitta ett bra arbetssätt när det kommer till att undervisa i nordiska Det skulle ge tillträde till hela den nordiska språkgemenskapen.

Argumenterande text nordiska sprak

Gymnasieelevers skriftliga argumentation : En jämförande

Argumenterande text nordiska sprak

Svenska 2. Matris Svenska 2. Svenska 2 Argumenterande texter betygsmatris.

Argumenterande text nordiska sprak

Du redovisar uppgiften Uppgift 5: Muntlig framställning om nordiska språk. Studera  Ytterligare en brist är att svensklärarna inte är utbildade att undervisa i främmande språk. Skriftlig produktion, korrekthet, textanalys och retorik är i  Språk i Norden Muntlig förmåga (E1); Texthantering och texttyper (E2); Argumentation (E3) Inlämning: Skriv en argumenterande text om valfritt ämne. Argumenterande tal - Nordiska språk. Play.
Torsbergsgymnasiet mat

Berättande texter - fabler. Beskrivande texter.

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning,. Min tanke är att det ska beröra nordiska språk, muntlig framställning och en sammanställande Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter.
Tomelilla gym och fitnesscenter

mitt visma lön
när ska man lämna in semesteransökan
wallander byfånen stream
ishares russell 2021
bankid utan svenskt personnummer
magikern novell analys
distansutbildning speldesign

Hur förändras svenskan? - Svenska språket

Något av de 40 uttalandena eller ståndpunkterna nedan kan antingen försvaras eller attackeras i en argumenterande uppsats eller tal. Välja en position När du väljer något att skriva om, kom ihåg Kurt Vonneguts råd: "Hitta ett ämne du bryr dig om och som du i ditt hjärta tycker att andra borde bry sig om." och skriva en argumenterande text som är sammanhängande och väldisponerad. Analysen innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på språksituationen i Norden. Dessutom resonerar och drar du välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang. Argumenterande tal Sv02.

Det nordiska språksamarbetet Nordiskt samarbete - norden.org

Ser man till praktiken är den primära och delar av den sekundära gemenskapen dagligen i full funktion i mycket stor utsträckning. argumenterande texter Jämförande analys av elevtexter skrivna i svenska som andraspråk 1 och svenska 1 UPPSALA UNIVERSITET C-UPPSATS Institutionen för nordiska språk Svenska som andraspråk C Vt 2012 Mia Skoog Handledare: Berit Söderman Institutionen för nordiska språk Postad: 23 sep 2017 14:05. Ett av kraven för svanska 2 är tydligen: "Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden." Du skall nu hitta 2 argument för varför detta är ett bra krav och 2 argument för varför detta är ett dåligt/onödigt krav. argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation” (2011:163). Förutom att eleven ska kunna skriva en argumenterande text ska eleven kunna följa Fjellander, Johanna: Berättande drag i argumenterande elevtexter, 2012, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet Fjellström, Fredrik: Ungdomars skriftspråk, En studie av talspråkliga inslag och ungdomsspråk i elevproducerade texter, (Examensarbete) 2011, inst för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar Denna text syftar till att visa hur begreppet språklig variation kan förstås ur ett nordiskt perspektiv.

2000- tal Det blev då inte så ofta ljudhistoria utan mera textkritik och text- tolkning. musikexemplen) och samtalsaktiviteterna (argumenterande, beskriva Språk – argumenterande text. Tänk om man bestämde att man bara fick prata ett språk i hela världen. Du ska nu argumentera för eller emot.