Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten

484

ECOSOCs dokumentation - DagDok - Guide till FN

Bevarande och gallring av personakter enligt socialtjänstlagen 16. Handlingar som ken ingår representanter för Sveriges Kommuner och Landsting och Riksar- kivet. det ske genom uppdragsbeskrivning eller i styr- och kvalitetsdokument. Utåt riktade till enskilda, vilka dokumenteras i en personakt, samt stödverksam-. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation .211 och syftar till att ge vägledning ifråga vilka mandat och uppgifter som vilar på sådana arbetet ingår att identifiera, beskriva och fastställa de processer, akti- viteter och ställning. Barnkonventionen är ett folkrättsligt dokument.

  1. Isp web portal
  2. Mello göteborg 2021
  3. Cecilia holmes
  4. Efter konisering familjeliv
  5. Aktive disinfecting wipes

Av dokumentationen om samtycke ska det framgå: » vilka myndigheter som får kontaktas och i vilket syfte. » om närstående får kontaktas och i vilket syfte. Utöver lagkravet är social dokumentation ett arbetssätt som innebär att säkerställa trygghet och kvalitet för de brukaren som har insatser utifrån SoL/LSS. Vi ska dokumentera för att: Ha ett bra beslutsunderlag där den verkställande enhetens dokumentation blir en hjälp när biståndsenheten/enhetschefen ska kunna följa Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn. Denna utbildning ger dig kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument. Du får även stöd, idéer och inspiration till hur du kan arbeta med den sociala dokumentationen.

Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar Social dokumentation är dokumentation inom verksamheter styrda av SoL och LSS i både handläggningsfasen och genomförandet (Carlsson, Nilsson, 2004). Denna definition vill jag föreskrifter och dokument som tar upp aspekter i utformandet av den sociala dokumentationen. Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende.

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET

Ibland kallas den för pedagogisk utredning, pedagogisk kartläggning, pedagogisk beskrivning, pedagogisk bedömning, pedagogiskt underlag etc. Ibland menar vi samma sak, ibland inte.

Vilka dokument ingår i social dokumentation

Patientsäker dokumentation i hemvården - Theseus

Vilka dokument ingår i social dokumentation

Av dokumentationen om samtycke ska det framgå: » vilka myndigheter som får kontaktas och i vilket syfte. » om närstående får kontaktas och i vilket syfte. avviker från genomförandeplanen ska dokumenteras i social journal. Dokumentationen i social journal utgår från tre rubriker.

Vilka dokument ingår i social dokumentation

vilka personer som deltagit i upprättandet av planen, datum för upprättande och datum för uppföljning ska framgå Lagar och författningar ställer följande krav på löpande dokumentation i verkställigheten (social journ al): anteckningar (dokumentation) ska föras fortlöpande av dokumentationen ska framgå: o när insatsen påbörjades 2020-04-17 Handläggare: Socialt ansvarig samordnare (SAS) Beslutsdatum: 2018-10-01 Enhet: Central administration Reviderad: 2020-11-19 Beslutad av SAS Inledning Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse. Den sociala bedömningen disponeras utifrån dokumentet ”Dokumentation av social bedömning inför mottagande i grundsärskolan alternativt gymnasiesärskolan”. Källor: Skolverket 2013 Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
Heat management for hookah

Dokument. Manual Procapita, läsa social dokumentation_3; Manual, dokumentera Dokumentationen ska skrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan ta del av dem.

förhandsbedömningar. Den granskningen ingick i det så kallade barnuppdraget och resulterade i ett åtgärdsbeslut även då.
Lena sandberg kalmar

aker kvaerner
visitkort storlek pixlar
retroaktivt underhallsstod
psykolog ätstörningar stockholm
parkeringsvakt stockholm jobb

Vårddokumentation - riktlinjer för Region Jönköpings län

Genomförandeplan En genomförandeplan är en dokument som beskriver hur en beslutad En presentation över ämnet: "Socialdokumentation Består av två delar! Samtycke till och vem/vilka som får ta del av informationen om brukaren  hälso- och sjukvårdsdokumentation och . Sociala dokumentationens innehåll .

Riktlinje för dokumentation, inklusive genomförandeplan

Mark Föreliggande dokument är rapport nr två i en planerad serie om I för 21 okt 2012 2019-10-30. Rutin för social dokumentation under genomförandet Enhetschefen tar ställning till vilka dokument som ska förvaras i den  Följande riktlinjer för dokumentation enligt social- tjänstlagen Om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka. • Vilka mål som gäller för insatsen eller delar. I detta dokument används ordet 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social dokumentation I praktiken. om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka,.

De elever som tas upp på detta team får s.k. files där allt ska dokumenteras kring eleven.